Stránka 2 - SK_Prostějov

Přejít na obsah
Náš sportovní klub a jeho oddíly finančně podporují
pf 2018
Všem členům našeho klubu i všem aktivně sportujícím a podporovatelům sportu, zejména "bafuňářům", přeji přívětivý nadcházející rok. A s tím starým rokem jsme se dnes rozloučili v Kolářových sadech.
<<<<<
Náš oddíl orientačního sportu pořádal!
SILVESTROVSKÝ BĚH 2017
´úspěšně proběhl v Kolářových sadech
za podpory Statutárního města Prostějova a ČUS
a pod záštitou náměstkyně primátorky města
Mgr. Ivany Hemerkové
Tento závod finančně podpořilo
ZDRAVÉ MĚSTO PROSTĚJOV
Další informacenajdete v PROSTĚJOVSKÉM DENÍKU
a na stránkách našeho oddílu orientačního sportu
Čas zúčtování
(psáno koncem listopadu 2017)
Blíží se konec roku, je čas se věnovat dluhům, mezi dluhy jsou i klubové webové stránky. Hrůza, naposledy jsem je upravoval 15. ledna 2012! Nikomu asi nechyběly, nikdo mně za ta léta nenapsal, že bych s tím měl něco udělat. Nebudu dnes bilancovat co se za těch 6 let událo.

Musíme zúčtovat dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a města. Stránky by tak mohly chybět úředníkům ministerstva školství, mládeže a (taky trochu) tělovýchovy a krajským úředníkům a magistrátním úředníkům a nakonec, podaří-li se je oživit, třeba vzbudí i zájem členů a přátel klubu.

Tak tedy: rok 2017 byl pro náš klub po finanční stránce příznivý. Zejména dotace ze státního rozpočtu (SR) - z programu VIII (mládež) - byla významná a pomohla žactvu a dorostu našich oddílů korfbalu, orientačního sportu, šachů i dvěma mladým horolezcům. Bohužel dotace ze SR z programu IV (údržba a provoz STZ) se letos zašmodrchala, ale snad nám ji nahradí ČUS z vlastních zdrojů. Z rozpoču Olomouckého kraje jsme využili cestou krajské organizace ČUS  dotaci na údržbu a provoz STZ (sportovních a tělovýchovných zařízení). Z rozpočtu stat. města Prostějova jsme z dotace, kterou jsme na rozdíl od minulých let obdrželi pro celý klub, mohli doplnit vybavení posilovny nářadím.
Tož tak. I díky veřejným rozpočtům se daří udržovat klub v chodu a rozvíjet sportování mládeže. Doufejme, že příští rok bude příznivější.
Boris Vystavěl, předseda klubu

Návrat na obsah